میوه تابستونی دلچسب

18 ماهگی ، واکسن خفن ، و .....

دخمل گلم سلاممممممممممممم   یعنی اینقد کار دارم ، اینقد کار دارم که نگو و نپرس عزیم به خاطر همین دیر دیر اپ میکنم خب بگذریم اول از همه 18 ماهگیت مبارکککککککککککک 1 سال و نیمه شدی عزیز دل مامان مثل برق و باد گذشت واکسن 18 ماهگی رو هم که نگو درست مثل اولین واکسنت بود . ساعت 8 صبح که رفتیم پاستور دو تا واکسن خوشگل یکی تو دستت و یکی هم تو پای کوچولوت زد و چون بزرگ شدی به سختی تونستم کنترلت کنم. چقدم زود اثر کرد از ساعت 1 ظهر تب و دردت شروع شد .الش لات بازی درآوردی پا شدی تند تند راه رفتی بعدش دیدی نهههههههههههههههههههههه مثل اینکه پات درد میکنه که دیگه فقط تو بغلم بودی و پات رو نشون میدادی و هی میگفتی اوخخخ...
27 اسفند 1392

امان از دندون

سلام نفسسسسسسسمممم   دخمل 17 ماهه من پارسال این موقع اینقد کوجولو بودی که که حتی من و بابا محمد فکرشم نمیکردیم که الان تو بتونی از میز بری بالا صندلی تو خودت بلند کنی و راه ببریش قاشق رو خودت بگیری دسست همراه من همه جا رو گردگیری کنی حتی زمین رو هم دستمال میکشی و اون وسط ها گیر میدی به من و میگی سرت رو بیار پایین و تند تند سر منو هم دستمال میکشی. و اماااااااااااااااااااا ماجرای دندون   حدود2 ماه پیش بود که شذیذا اسهال شدی  بردیمت دکتر و هیج مشکلی خدا رو شکر نداشتی و بعدش فهمیدم که 4 تا دندون کرسی دراوردی ولی دندونای نیشت خالی بود   از پننج شنبه شب هم که تب شدیدی کردی و همش بیقرار ...
5 اسفند 1392
1